Tinc una baixa reserva ovàrica, algú m’ho pot explicar?

Un dels diagnòstics al què s'enfronten moltes dones quan consulten a un especialista en esterilitat és el factor ovàric. Aquest diagnòstic genera molts dubtes i inquietuds. Et volem ajudar a resoldre’ls.

Què és la reserva ovàrica?

La reserva ovàrica és la capacitat de resposta de l'ovari en ser sotmès a una estimulació. És un paràmetre que únicament avalua la quantitat d'òvuls que podem esperar després d'una estimulació ovàrica.

Tenir la regla és sinònim de fertilitat?

No necessàriament.
En un cicle espontani, l'ovari inicia el desenvolupament de diversos fol.licles (que contenen òvuls en el seu interior). Un d'ells, el fol licle dominant, serà el que creixi més, trencant-se durant l'ovulació, alliberant un òvul que será  fecundat per l’espermatozoide. Durant la fase de desenvolupament fol.licular, les cèl lules que formen la capa externa del fol.licle produeixen estradiol, l'hormona responsable de que l'endometri (capa interna de l'úter on s'implanten els embrions) creixi.
Quan es produeix l'ovulació, el fol.licle que s'ha trencat es converteix en el cos luti i produeix progesterona. Aquesta progesterona és la responsable de que a l'endometri tinguin lloc els canvis necessaris per a que l'embrió es pugui implantar.
Si no hi ha embaràs, als 15 dies els ovaris detecten que l'embrió no s'ha implantat i deixa de produir progesterona. En disminuir els nivells d'aquesta hormona l'endometri es desprèn i s'elimina produint-se la regla.
Quan hi ha embaràs, l'ovari manté els nivells de progesterona per la qual cosa no ve la regla.
Per tant la regla és conseqüència de l'acció de les hormones que es produeixen en l'ovari durant el cicle, però no té res a veure amb la qualitat dels òvuls que es produeixen.

Com afecta l'edat a la reserva ovàrica?

L'edat és el factor més important relacionat amb la reserva ovàrica i la fertilitat.
El motiu és que abans de néixer les dones ja tenen tots els òvuls dels que  disposaran, i durant la seva vida aquests òvuls aniran disminuint a causa d'un procés de destrucció anomenat apoptosi.
Tot i que dues dones d'una mateixa edat poden tenir millor o pitjor reserva ovàrica, amb l'edat, la quantitat i la qualitat dels òvuls sempre va disminuint.

Quantitat i qualitat van sempre unides?

No, hi ha pacients amb baixa reserva ovàrica que respondran menys a l'estimulació ovàrica, però produiran òvuls de bona qualitat (això és més cert quant més jove és la pacient). El paràmetre que millor es relaciona amb la qualitat dels òvuls és l'edat, a major edat, pitjor qualitat.

És el mateix baixa reserva ovàrica que menopausa precoç?

La menopausa és el cessament de la funció ovàrica, els ovaris no produixen òvuls i deixen de produir hormones. Arran d'aquests canvis desapareix la menstruació i poden aparèixer altres símptomes com fogots, sudoració, irritabilitat, disminució de la líbido …
El diagnòstic de menopausa s'estableix quan la dona porta un any sense regles, però abans hi pot haver un període de temps en què apareguin ja irregularitats menstruals.
Quan la menopausa apareix abans dels 40 anys parlem de menopausa precoç.
La reserva ovàrica és la capacitat de resposta de l'ovari en ser sotmès a una estimulació.
Tenir una baixa reserva ovàrica no implica ser a la perimenopausa ni que la menopausa hagi d'aparèixer abans.

Què pot causar una baixa reserva ovàrica?

Encara que la majoria de les vegades no hi ha una resposta concreta, les causes més freqüents són:
– Base genètica (néixer amb menys òvuls disponibles o que els òvuls es destrueixin a major velocitat de l'habitual)
– Disminució del teixit ovàric sa secundària a cirurgies o malalties (l'endometriosi n’és la causa més freqüent)
– Causes indeterminades amb una probable base immunològica

El fet que mai es pugui revertir aquesta situació fa que en l'actualitat el diagnòstic de la causa no sigui rellevant a l'hora de determinar quin és el tractament d'elecció.

Com puc saber quina és la meva reserva ovàrica?

Hi ha diverses proves que indirectament ens ajudaran a valorar la reserva ovàrica. Les que més valor predictiu tenen són l'estudi dels fol.licles antrals i la determinació dels nivells de FSH.
No obstant això l’única prova directa que ens donarà una idea real de la reserva ovàrica és realitzar una estimulació ovàrica.

En què consisteix l'estudi de fol.licles antrals?

Per realitzar un estudi de fol.licles antrals es realitza una ecografia a l'inici del cicle i es valora el nombre de fol.licles que hi ha als ovaris amb una mida d'entre 2 i 8 mm. Aquest valor indirectament ens indica la quantitat de fol.licles que poden reclutar-se en una estimulació ovàrica. Com més fol.licles antrals vegem millor reserva ovàrica cal esperar.

Què és la FSH?

La FSH (hormona estimulant del fol licle) és una hormona produïda per la hipòfisi que estimula el desenvolupament de fol.licles en els ovaris. Per valorar la reserva fol.licular es realitza una determinació de la FSH a l'inici del cicle (entre els dies 2 º a 4 º del cicle). Els nivells alts de FSH indiquen que la hipòfisi ha de realitzar un esforç important per posar en marxa un cicle natural, el que acostuma a  correlacionar-se amb una baixa reserva ovàrica. Com més alts siguin els seus valors, més risc de cancel.lar un tractament per absència de resposta a l'estimulació.

Té sentit esperar a que els valors de FSH siguin baixos per fer el tractament?

Durant els cicles naturals els valors de FSH poden oscil.lar. Encara que hi ha grups que esperen a que els valors de FSH siguin baixos per a iniciar una estimulació, al nostre entendre el valor pronòstic ho determina el valor més alt. Per això una vegada el valor és alt esperar a tenir valors més baixos per intentar obtenir més òvuls no és una bona opció. Aquesta teoria podria explicar que en determinats casos de baixa resposta amb valors de FSH normals en realitat els valors d'aquesta hormona hagin estat alts en alguna ocasió, cosa que pot no haver-se diagnosticat ja que les anàlisis hormonals no es repeteixen cada mes.

Què indica l'estradiol?

Quan la reserva ovàrica disminueix, de vegades es produeix un escurçament del cicle, això es reflecteix amb un augment dels nivells d'estradiol a l'inici del cicle.

Què és el Test de Clomifè?

El test de clomifè consisteix a determinar la FSH i l'estradiol en el 3er i el 10è dia de cicle administrant 100 mg / dia de citrat de clomifè (Omifin ®) del 5è al 9è dia de cicle.
Un test de clomifè per sobre de 25 indica una baixa reserva ovàrica.

Què és la inhibina B?

La inhibina B és una hormona produïda en la primera meitat del cicle per les cèl.lules de la capa externa dels fol.licles petits. La inhibina B produeix una disminució dels nivells de FSH el que facilita la selecció del fol.licle dominant, que és el fol licle que ovularà aquest mes. A menor valor de inhibina B menor reserva ovàrica.

Què és l'hormona antimulleriana?

L'hormona antimulleriana (AMH) és una hormona que també és produïda a la capa externa dels fol.licles petits. Quan el fol.licle creix deixa de produir AMH. L'hormona antimulleriana actua de manera similar a la inhibina B regulant l'activitat de la FSH per reclutar un sol fol.licle (disminueix el nombre de fol.licles que podran ser reclutats en un cicle i produeix una disminució de la sensibilitat dels fol.licles a la FSH). L'hormona antimulleriana es pot determinar en qualsevol dia del cicle i un valor molt baix indica un pitjor pronòstic.

Què puc fer si tinc una baixa reserva ovàrica?

La reserva ovàrica ens indica indirectament les possibilitats d'embaràs que es tenen en realitzar un cicle de reproducció assistida amb òvuls propis. Desafortunadament no hi ha cap mètode demostrat per millorar-la un cop s'ha confirmat una baixa reserva ovàrica.
El tractament a triar està en funció dels resultats de les proves realitzades, l'edat i l'historial mèdic de la parella. Quan aquestes proves estan molt alterades el millor consell és optar per una donació d'òvuls.

Si tens algun dubte sobre la reserva ovàrica que no vulguis resoldre contacta amb nosaltres.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *