S’aconsegueix un embaràs en una dona sense ovaris.

Recentment hem conegut la notícia d'un embaràs després d'un trasplantament de teixit ovàric. Es tracta d’una dona a qui se li van haver d'extirpar els ovaris però, a manera de preservar la fertilitat, es va procedir a la congelació del seu teixit ovàric.
Aquest cas torna a posar de manifest la necessitat de preservar la fertilitat en aquelles dones joves que han de ser sotmeses a tractaments quirúrgics o quimioteràpics que poden afectar la funció dels ovaris i comprometre la futura fertilitat.
A més de la congelació de teixit ovàric hi ha altres possibilitats de preservació de la fertilitat com la vitrificació d'ovòcits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *