Sabies quin país d’Europa té l’actitud menys positiva cap als tractaments d’infertilitat?

Segons l'estudi Starting Families, el major estudi internacional sobre infertilitat realitzat fins avui en el qual van participar 10.000 homes i dones entre el 2009 i el 2010 (www.startingfamilies.com) Alemanya és amb diferència el país d'Europa amb l'actitut menys positiva cap als tractaments d'infertilitat, per sobre de la catòlica Itàlia. Tot i això la percepció és molt millor que al Japó, país que amb diferència presenta l'actitud menys positiva cap a aquests tractaments, el que no deixa de ser curiós ja que és un dels països on més cicles de fecundació in vitro es realitzen del món. És també paradoxal que al Japó, tot i el nombre de tractaments realitzats, és on hi ha menys necessitat de maternitat / paternitat per  a sentir-se satisfets amb la vida. A Europa l'actitud més positiva d'entre els països que han col.laborat en l'estudi, de fet són els dos únics països on es té una actitud positiva en aquest sentit, són Dinamarca seguida d'Espanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *