Sabies que l’epidural es va introduir a les sales de part a principis dels anys 70?

Tot i que la tècnica de l'anestèsia epidural data de principis del segle XX i els primers intents de pal.liar el dolor del part amb fàrmacs daten de mitjans del segle XIX (el 1847 el Dr Simpson va utilitzar per primera vegada cloroform en un part), la combinació d'ambdós processos no va culminar fins a inicis de la dècada dels 70. I això que ja el 1953 Nicolaiev va publicar el llibre "El part sense dolor", encara que les seves referències eren majoritàriament a mètodes d'anestèsia general, com el pentotal, la droga de referència en els parts de la dècada dels 60. Com a curiositat, encara que l’epidural es va conèixer durant molts anys com el mètode Dogliotti pels treballs que aquest metge va publicar a la dècada dels 30, va ser un espanyol, Fidel Pagés, a qui se l'ha de considerar el "pare" d'aquesta tècnica ja que el 1921 va descriure detalladament com realitzar aquest procediment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *