Sabies què és l’IMSI?

L’ IMSI consisteix a seleccionar espermatozoides a gran augment (8000 augments vs 400 de l’ICSI clàssic) i ens permet visualitzar estructures que fins ara ens passaven totalment desapercebudes.

Recents estudis demostren que seleccionar morfològicament els espermatozoides influeix en les taxes d'èxit de les tècniques de microinjecció espermàtica. Seleccionar un espermatozoide amb un cap sense vacúols i morfològicament correcte ens augmenta les taxes de fecundació, el nombre d'embrions de bona qualitat i conseqüentment, les taxes d'implantació. 

Video de l' IMSI: http://www.youtube.com/watch?v=wiccG0v7sZM 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *