Resultats de la enquesta: creus que la donació d’òvuls i semen a Espanya hauria de seguir essent anònima?

El 70% dels votants opinen que tant la donació d’òvuls com la donació de semen han de ser sempre anònimes. Un 8% opina que s’hauria de conéixer la identitat dels donants i un 22% opinen que haurien de coexistir donants anònims i donants no anònims.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *