Resultat de l’enquesta sobre el destí dels embrions congelats.

La nostra enquesta a Facebook sobre la destinació dels embrions congelats en cas de no poder transferir-los ha donat uns resultats fins a cert punt inesperats. Sabent el rerefons cultural que existeix a Espanya respecte a les donacions d'òrgans i gàmetes era assumible que el 60% dels que han contestat decidissin donar els seus embrions a altres parelles. No obstant això si que ha resultat sorprenent que fins a un 20% de les respostes triessin la Clínica com la responsable de la decisió final sobre aquests embrions. La reflexió sobre aquest resultat ens ha portat a concloure que, lluny de les conclusions que alguns altres grups han emès d'acord amb que les parelles defugen la responsabilitat de prendre la decisió, creiem que les persones trien aquesta opció en una acte de responsabilitat i confiança envers el centre que ha guardat els seus embrions, deixant la destinació dels mateixos en mans expertes que vetllaran en tot moment pel bon ús d'aquest material tan preuat. Com a responsables d'un centre de reproducció ens sentim orgullosos de prendre aquesta responsabilitat i la confiança que la gent que ens coneix ens demostra.
Podeu seguir opinant sobre la destinació dels embrions congelats al nostre web.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *