Reserva ovárica

Què és la reserva ovàrica?

La reserva ovàrica és la capacitat dels ovaris per produir òvuls després de ser estimulats. La reserva ovàrica es correlaciona amb l'edat de la dona, mantenint-se estable fins als 35 anys i disminuint progressivament a partir d'aquest moment. La reserva ovàrica dependrà de cada cas individual raó per la qual s'haurà d'analitzar en totes les dones amb problemes d'esterilitat.

De què depèn la reserva ovàrica?

La reserva ovàrica de la dona està determinada genèticament. Durant el desenvolupament embrionari es generen tots els fol·licles que la dona utilitzarà al llarg de la seva vida reproductiva.

Durant la fase inicial del cicle ovàric es recluten molts fol·licles per a que finalment se seleccioni un que és el que produirà l'ovulació. La resta dels fol·licles reclutats es perdran i així disminuirà la reserva ovàrica de mica en mica fins al moment de la menopausa.

Hi ha situacions que poden disminuir la reserva ovàrica de la dona. S'ha de fer especial atenció davant de qualsevol tipus de cirurgia dels ovaris i de l'ús de determinats medicaments com els quimioteràpics. Per aquest motiu es recomana ser molt conservadors amb la cirurgia ovàrica i intentar evitar-la en la mesura del possible. En el cas de tractaments quimioteràpics la recomanació és la de congelar òvuls sempre que sigui possible ja que en molts casos aquests tractaments acaben destruint totalment la reserva ovàrica i anul·lant les possibilitats d'aconseguir un embaràs amb els propis òvuls.

Com afecta l'edat a la reserva ovàrica?

L'edat és el factor més important relacionat amb la reserva ovàrica, mantenint-se estable fins als 35 anys i disminuint progressivament a partir d'aquest moment.

Com es valora la reserva ovàrica?

Disposem de diferents tests per valorar la reserva ovàrica encara que els que permeten analitzar-la de forma més senzilla i amb més exactitud són:

  • Hormona antimülleriana (AMH): es produeix en l'ovari i reflecteix la quantitat de fol·licles disponibles. Ens permet valorar tant la baixa reserva ovàrica com el risc d'hiperestimulació en un tractament. Té l'avantatge que es pot determinar en qualsevol moment del cicle.
  • Recompte de fol·licles antrals per ecografia: es realitza al principi del cicle i ens mostra els fol·licles que estan preparats per respondre davant una estimulació hormonal en aquest cicle. El seu avantatge és que es realitza fàcilment a la consulta amb una ecografia.
  • FSH i estradiol basals: es realitza sempre a l'inici del cicle i cal determinar les dues hormones per poder valorar la reserva ovàrica. Té el desavantatge que cal esperar a un moment determinat del cicle per tal de realitzar l'analítica. Encara que els seus valors poden variar entre cicles el pronòstic vindrà determinat pel resultat més alt de la FSH.
  • S'ha de tenir en compte que els resultats de les proves de reserva ovàrica són orientatius i que s'han d'analitzar en el conjunt de la història clínica de la pacient. Malgrat aquests marcadors de reserva ovàrica, la forma més fiable de conèixer-la és sotmetent als ovaris a una estimulació hormonal.

Què puc fer si tinc una baixa reserva ovàrica?

El tractament en la baixa reserva ovàrica dependrà dels antecedents de la parella, dels resultats de la resta de les proves diagnòstiques i sobretot de l'edat de la dona. En els casos de reserva ovàrica molt baixa en els quals no és possible obtenir òvuls propis el tractament indicat és la donació d'òvuls.