Prova d’embaràs en els tractaments de reproducció assistida: avançar o no el dia de la prova.

Per l'Atze Mena.

Els 15 dies d'espera aproximats, abans d'obtenir el resultat del tractament de reproducció assistida, resulten ser un dels moments més crítics del cicle. L'espera és de vegades insuportable i la tendència més humana en aquesta ocasió, és fer-se una prova d'embaràs ABANS de la data en la que ens ho indica el nostre especialista, normalment un test d'embaràs casolà.

Hem de saber que aquesta prova primerenca ens pot portar a engany, ja que pot donar un resultat negatiu i no indicar necessàriament l'absència d'embaràs (realitzant la prova en el dia adequat pot obenir-se el resultat oposat).

D'altra banda, de vegades esperem l'arribada de la menstruació i si no arriba per al dia indicat pel ginecòleg, pensem automàticament que el resultat és positiu. Hi ha tractaments de reproducció assistida en què no es té la regla fins i tot encara que el resultat sigui negatiu com ara la donació d'òvuls i els cicles de congelats.

En definitiva per no revolucionar més de l'inevitable les emocions, és més beneficiós esperar fins al dia de la indicació mèdica, per a la correcta realització de la prova d'embaràs i saber amb certesa quin és el resultat del cicle.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *