PREUS TRACTAMENTS

Preu:

765 €

Inclou

 • Visites mèdiques
 • Controls ecogràfics del cicle
 • Hormones del cicle
 • Inseminació
 • B-HCG
Preu:

4970 €

Inclou

 • Visites mèdiques
 • Controls ecogràfics del cicle
 • Hormones del cicle
 • Punció fol·licular
 • ICSI
 • Cultiu embrionari
 • Transferència embrionària
 • B-HCG
Preu:

3850 €

Inclou

 • Visites mèdiques
 • Controls ecogràfics del cicle
 • Hormones del cicle
 • 4 òvuls madurs de la donant
 • ICSI
 • Cultiu embrionari
 • Transferència embrionària
 • B-HCG
Preu:

6980 €

Inclou

 • Visites mèdiques
 • Controls ecogràfics del cicle
 • Hormones del cicle
 • Mínim 8 òvuls madurs de la donant
 • ICSI
 • Cultiu embrionari
 • Transferència embrionària
 • B-HCG
Preu:

5320 €

Inclou

 • Visites mèdiques
 • Controls ecogràfics del cicle
 • Hormones del cicle
 • Punció fol·licular
 • Semen de donant
 • ICSI
 • Cultiu embrionari
 • Transferència embrionària
 • B-HCG
Preu:

2100 €

Inclou

 • Visites mèdiques
 • Controls ecogràfics del cicle
 • Hormones del cicle
 • Punció fol·licular
 • Congelació d’òvuls
S’inclouen 3 cicles complets de Donació d’Òvuls amb les transferències dels embrions congelats sobrants.
Duració: 14 mesos.
Apliquem les tècniques de laboratori que siguin necessàries per tal d’aconseguir l’embaràs: ICSI, IMSI i cultiu a blastocist en incubadors del tipus time-lapse.

Preu: 16.860 €
Garanties: Si no s’aconsegueix l’embaràs et tornem 11.500 €

Requisits
Dona
 • Menor de 50 anys
 • Absència de patologia uterina, tubària o ovàrica.
 • Índex de massa corporal inferior a 30
Home
 • Menor de 50 anys
 • Seminograma amb recompte d’espermatozoides superior a 3 milions per mil·lilitre
 • No tenir astenozoospermia severa
 • Estudi del factor masculí genètic normal si és necessari
*L’acceptació dels pacients en aquest programa quedarà supeditada al criteri mèdic.
S’inclouen 3 cicles complets de Fecundació in Vitro amb les transferències dels embrions congelats sobrants.
Duració: 14 mesos.
Apliquem les tècniques de laboratori que siguin necessàries per tal d’aconseguir l’embaràs: ICSI, IMSI i cultiu a blastocist en incubadors del tipus time-lapse.

Preu: 10.900 €
Garanties: Si no s’aconsegueix l’embaràs et tornem 10.900 €
Requisits
Dona
 • Menor de 38 anys
 • Reserva ovàrica normal
 • Absència de patologia ginecològica
 • Índex de massa corporal inferior a 30
Home
 • Menor de 50 anys
 • Seminograma amb recompte d’espermatozoides superior a 3 milions per mil·lilitre
 • No tenir astenozoospermia severa
 • Estudi del factor masculí genètic normal si és necessari
*L’acceptació dels pacients en aquest programa quedarà supeditada al criteri mèdic.

FINANÇAMENT


Pots finançar el teu tractament amb les millors condicions.

Fins a 12 mesos sense interessos
Quina quantitat vols finançar ?
En quant de temps ho vols finançar ?
CALCULAR

TIN: 0,00%

TAE: 0,00%

Comissió d’apertura finançada: 2,00%

Primera mensualitat: 0,00€

Resto de quotas: 0,00€

Última quota: 0,00€

Total finançat: 0,00€

Finançament oferta per Sabadell Consumer Finance S.A.U i subjecte a aprovació

ASSEGURANÇA PROTECCIÓ DE PAGAMENTS

Si optes per finançar el teu tractament, tens la possibilitat de contractar les següents Modalitats d’Assegurança:

BS Protecció Vida

 • Cobertura del saldo pendent en cas de mort del titular
 • Prima única finançada dins del préstec
 • Capital màxim assegurable: 36.000 €

BS Protecció Total

 • Les cobertures de l’assegurança anterior BS Protecció Vida, i a demés:
 • Cobertura del pagament de les quotes mensuals en cas d’Atur (treballadors per compte aliena excepte funcionaris)
 • Cobertura del pagament de les quotes mensuals en cas d’Incapacitat temporal
 • Pagament de la quota del préstec durant 6 mesos consecutius o 18 mesos alterns
 • Quota màxima assegurada: 1.052 €