Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT BARCELONA IVF, S.L.P

La present Política de privacitat s’aplica a les dades personals dels usuaris de la nostra pàgina web, als pacients, als proveïdors i a la resta de persones amb les quals ens podem posar en contacte amb la finalitat de realitzar un tractament mèdic adequat.

1) Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • BARCELONA IVF, S.L.P.
 • NIF: B-67127183
 • Carrer Escoles Pies, nº 103 08017 – Barcelona
 • Telf. 934.176.916
 • Email: [email protected]

2) Com obtenim les seves dades personals?

Directament a través de vostè.
A través de terceres persones.
Així mateix, també recollim determinades dades automàticament quan accedeix a la nostra pàgina web, llegeix o fa clic en els correus electrònics que li enviem, o quan vostè mateix ens les proporciona.

3) Què informació obtenim sobre vostè?

DADES DELS PACIENTS: Depenent de les circumstàncies pertinents i de la legislació i dels requisits locals aplicables, podrem recollir la totalitat o part de la informació que s’enumera a continuació per poder oferir-li els serveis de ginecologia i obstetrícia que s’adaptin a la seva situació i als seus interessos.

 • nom;
 • informació de contacte (email, direcció postal, telèfon);
 • informació complementària que vostè desitgi comunicar-nos;
 • les imatges de les càmeres de seguretat de circuit tancat si accedeix a les nostres instal·lacions.

La present llista no és limitada ni exhaustiva de les categories de dades personals que podem recollir.
4) Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

BARCELONA IVF, S.L.P. (també denominada BARCELONA IVF) tractarà la informació facilitada, en relació amb les dades recollides amb les següents finalitats:

Atendre la seva sol·licitud d’informació i/o consulta professional.
Posar-nos en contacte amb vostè amb la finalitat de remetre-li la informació dels nostres serveis.
Informar per mitjans electrònics sobre els serveis professionals.
Canalitzar les trameses d'informació comercial i/o promocional, així com circulars informatives.

5) Com mantenim protegides les dades personals?

Per tal de garantir la protecció i mantenir la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les seves dades, utilitzem varies mesures de seguretat.

Tot i que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una pàgina web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, dediquem els màxims esforços per tal de mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental amb les quals garantir la protecció de les seves dades seguint les exigències legals aplicables en aquesta matèria. Entre les mesures que utilitzem s’inclouen les següents:

 • Limitar l’accés a les seves dades únicament a aquelles persones que han de conèixer-les per la tasca que realitzen;
 • Com a norma general transferir en format xifrat les dades recollides;
 • Emmagatzemar les dades més sensibles només en format xifrat;
 • Instal·lar sistemes de protecció perimetral de les infraestructures informàtiques (“firewalls”) per evitar accessos no autoritzats, per exemple “hackers”, i
  Monitoritzar habitualment els accessos als sistemes informàtics per tal de detectar i aturar qualsevol ús indegut de les dades de caràcter personal.
 • En aquells casos en els quals li haguem facilitat (o vostè hagi escollit) una contrasenya que li permeti accedir a determinades parts de les nostres pàgines webs o de qualsevol altre portal, aplicació o servei sota el nostre control, és vostè el responsable de mantenir-la en secret i de complir tots els demés procediments de seguretat que li notifiquem. No podrà compartir la seva contrasenya amb ningú.

6) Durant quan de temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual es van obtenir. Si les seves dades s’utilitzen per a varies finalitats que ens obliguin a conservar-les durant períodes diferents, aplicarem el període de conservació més llarg.

En tot cas, limitem l’accés a les seves dades només a aquelles persones que necessitin utilitzar-les per la realització de les seves funcions.

Els nostres períodes de conservació de dades estan basats en les necessitats de negoci, fet pel que en relació amb aquelles dades personals que ja no siguin necessàries o bé quedarà limitat l’accés a les mateixos pel compliment d’obligacions estrictament legals o bé es destruiran de forma segura.

Si no hem mantingut un contacte rellevant amb vostè durant un període de dos anys, suprimirem les seves dades personals dels nostres sistemes, excepte que creiem de bona fe que la llei o un altre reglament ens obligui a conservar-los (per exemple, a petició d’una autoritat tributària o en relació amb possibles litigis).

7) Amb qui compartim les seves dades personals?

No es cediran les dades a tercers, exceptuant l’accés a les mateixes dels treballadors de la companyia, i aquelles cessions que hagin de realitzar-se com a conseqüència d’una obligació legal.

8) Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • I. Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si BARCELONA IVF, S.L.P. està tractant dades personals que li concerneixen o no.
 • II. Accés, rectificació i cancel·lació: els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, això com, a sol·licitar la rectificació d’aquelles dades inexactes o , en el seu cas, sol·licitar la seva cancel·lació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van se recollides.
 • III. Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • IV. Oposició: Per motius relacionats amb la seva situació particular, en algunes circumstàncies, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades i
  BARCELONA IVF, S.L.P. deixarà de tractar les dades excepte si, per motius legítims imperiosos, o si l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, no fos possible.
 • V. Portabilitat de les dades: BARCELONA IVF, S.L.P. facilitarà a l’interessat les dades personals que li incumbeixen en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i les transmetrà si així ho desitja a l’interessat, a un altre responsable.
 • VI. L’interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • VII. És possible presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos en cas de que els sues drets no hagin estat satisfets a través de la seva pàgina web.
 • VIII. Pot exercir els seus drets anteriorment mencionats dirigint-se a [email protected]