Novetats sobre l’IMSI.

Un meta anàlisi publicat a RBMOnline (Edson Borges Jr, 2010), una de les revistes de fertilitat més prestigioses, confirma que l'IMSI (Intracytoplasmatic morphologically selected sperm) augmenta de forma significativa el nombre d'embrions de bona qualitat, les taxes d'implantació i les taxes d'embaràs en comparació amb l'ICSI. A més en el grup d’IMSI va haver-hi menys avortaments. No es van observar diferències entre l'IMSI i l'ICSI pel que fa a les taxes de fecundació. Aquests beneficis han estat atribuïts a un efecte positiu en seleccionar l'espermatozoide, ja sigui perquè l'IMSI millora la capacitat de selecció morfològica de l'espermatozoid o perquè és més senzill triar espermatozoids que no continguin vacúols.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *