Nous models familiars en reproducció assistida .

Per la Dra Atze Mena ( psicòloga de Barcelona IVF)

Les estructures familiars han donat un canvi significatiu en els últims temps. Hi ha famílies monoparentals, homoparentals, adoptives, reconstruïdes o les que han recorregut a les tècniques de reproducció assistida. Totes elles volen dur a terme el procés de criança infantil de la millor manera possible i això els porta a plantejar-se les opcions de què disposen a l'hora de crear una família. Les mares que trien dur a terme una maternitat sense parella o les parelles formades per dues dones, són exemples d'aquestes noves estructures familiars i sovint expressen a la consulta la seva por a provocar alguna mancança emocional en el seu futur fill pel tipus de decisió que estan prenent.
Moltes d'elles es plantegen si el seu format familiar interfereix en la capacitació per a una bona criança infantil.
Segons Susan Golombok Catedràtica en Investigació de Família de la Universitat de Cambridge i directora del Centre per a la investigació Familiar de la mateixa Universitat:
La família és un entorn que influeix de manera molt significativa en el curs del desenvolupament infantil. Aquesta influència consistei a que l' entorn familiar proveeixi unes condicions per optimitzar les capacitats potencials de l'ésser humà i el seu desenvolupament intel.lectual i social adequats. Les característiques més importants d'un entorn familiar per facilitar el desenvolupament infantil psicològic sa són :
– Seguretat afectiva:l’afecte facilita un ajust personal al llarg de la infància.
– Sota conflicte marital :el conflicte és percebut com una font d'amenaça i inseguretat.
– Estil educatiu democràtic :fer compatible l'exigència i la presència d'afecte.
– Qualitat en la interacció i de l'estimulació del nen amb els seus progenitors.
– Frustració òptima: oferir petits reptes i dificultats per resoldre de manera autònoma i poder enfrontar-se a les dificultats de la vida.
És molt important saber que, la qualitat de les relacions i del context familiar és el que veritablement afecta el desenvolupament infantil i no l'estructura de la família en si mateixa. Si les famílies compleixen les condicions esmentades anteriorment estaran capacitades per dur a terme el procés de criança amb total fiabilitat independentment de tipus d'estructura familiar que tingui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *