Les tècniques de reproducció assistida s’estudiaran a l’institut.

Durant l’assignatura de Biologia de la ESO els alumnes estudiaran juntament amb temes de sexualitat i anticonceptius les tècniques de reproducció assistida. Això suposa un gran avenç ja que hi ha un gran desconeixement d'aquest tema en la població general. 

Segons el projecte de Reial Decret s'estudiaran les tècniques de reproducció assistida, els mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual i coneixements generals sobre sexualitat humana. 

D'aquesta forma els joves estaran ben informats sobre com evitar els embarassos no desitjats i el contagi de malalties de transmissió sexual, ambdós problemes freqüents en la societat. Així mateix el fet que es conegui l'existència de la reproducció assistida i els seus tractaments farà que quan no s'aconsegueixi un embaràs sàpiguen quines opcions de tractament tenen i s'eliminin molts mites actuals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *