Laboratori de reproducció assistida de Barcelona IVF: termosegelladora d’última generació

Mantenint els seus estàndards de qualitat, BarcelonaIVF disposa de la primera termosegelladora distribuïda a Espanya per segellar qualsevol tipus d'envàs. La nova Syms II permet segellar palletes d'embrions i criotubs de semen d'alta seguretat de 0.3, 0.5 i 2 mL. El segellat  dels criotubs presenta un avantatge fonamental enfront del tradicional tancament de rosca, i és que maximitza l'aïllament de les mostres, eliminant el risc de contagi si es manipulen mostres contaminades.
A més per la seva ergonomia, permet utilitzar-la en qualsevol superfície inclosa l'interior de la cabina de flux laminar, la qual cosa redueix el risc de que els embrions es vegin afectats per condicions ambientals adverses.
La seva pantalla tàctil permet triar, inclús amb els guants posats, l'envàs a termosegellar, així com la seva utilització en mode manual o automàtic. Pot regular la temperatura de segellat i el temps d'exposició per a cada un dels envasos garantint així la qualitat del segellat. . D'aquesta manera els pacients de fecundació in vitro, donació d'òvuls i en general qualsevol persona sotmesa a tractament a Barcelona IVF pot estar segura que les mostres recollides i els seus embrions segueixen els màxims estàndards de seguretat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *