La taxa de natalitat a Espanya disminueix fins als nivells de l’any 2003.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE) la taxa de natalitat a Espanya l'any 2010 va ser la més baixa des del 2003 amb 10,5 naixements per cada 1000 habitants. El 2010 van néixer 484.055 nens el que suposa una caiguda de gairebé el 2%.
El nombre de morts al 2010 va disminuir pel que existeix una menor proporció de dones en edat fèrtil.
Tant les dones espanyoles com les estrangeres van tenir un menor índex de fecunditat. Actualment l'edat mitjana de la maternitat en les dones espanyoles és de 31,9 anys i en les estrangeres és de 28,7 anys.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *