Fecundación ICSI e IMSI

La fecundació in vitro dels òvuls es pot realitzar mitjançant la FIV convencional o la microinjecció espermàtica (ICSI).

Què és la fecundació convencional?

La fecundació convencional consisteix en posar en contacte els òvuls amb més de 100000 espermatozoides per tal de que es produeixi la fecundació.

La fecundació convencional ha estat la tècnica utilitzada per la fecundació in vitro (FIV) fins a l’aparició del ICSI. Actualment el seu ús està limitat a casos puntuals en els quals el número elevat d’òvuls ens permet realitzar la fecundació fent ambdues tècniques.

Recuperació d'Òvuls

 

Què és l’ICSI?

L'ICSI consisteix en la injecció espermàtica intracitoplasmàtica (ICSI). Es tracta d'introduir un espermatozoide dins de cada òvul mitjançant microinjecció. La selecció dels espermatozoides es realitza a una ampliació de 400 augments.

L’ICSI és la tècnica de fecundació in vitro d'elecció per a la majoria dels casos, sobretot si hi ha antecedents de fallada de fecundació o molt mala qualitat espermàtica.

 

 

ICSI

Què és l'IMSI?

L’IMSI consisteix en la injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides morfològicament seleccionats. Es diferencia de l'ICSI en la selecció dels espermatozoides que es realitza a 8000 augments el que permet triar els millors espermatozoides. Amb aquesta magnificació dels espermatozoides s'observen estructures que amb els microscopis convencionals no és possible. Per realitzar-la, és necessari un microscopi amb una gran qualitat d'imatge associat a un complex programari informàtic que permet el maneig del microscopi des del propi ordinador.

La selecció d'espermatozoides a gran augment ens permet descartar aquells amb anomalies morfològiques millorant significativament el pronòstic reproductiu .

 

IMSI

Quan està indicat el IMSI?

L'aplicació de l’IMSI està recomanada en els casos de mala qualitat espermàtica per millorar la selecció dels espermatozoides que s’utilitzen per a la fecundació de l'òvul:

  • Teratozoospèrmia severa

  • Nivells elevats de fragmentació de DNA dels espermatozoides