Hirsutisme: L’aparició de pèl en llocs poc femenins.

L’ hirsutisme és una patologia que afecta les dones en edat fèrtil i que es caracteritza per l'aparició de pèl corporal seguint un patró típicament masculí: barbeta, arèola mamària, zona periumbilical, esquena, cuixes, braços …
És un trastorn produït per un augment d'hormona masculina (andrògens) o per una excessiva resposta als mateixos i la seva causa pot ser molt diversa, encara que una de les més freqüents és la de la síndrome ovària  poliquístic.
El principal inconvenient per a les dones que pateixen hirsutisme és de tipus estètic però també es poden associar un altre tipus de patologies entre les quals es troba l'esterilitat.
Per aquest motiu es recomana acudir sempre a un ginecòleg per a la seva valoració. Amb un tractament adequat es pot fer desaparèixer tot el pèl d'aquells llocs poc comuns en la dona i també evitar altres patologies associades.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *