Esterilitat i tabac

És ben conegut que el tabac afecta la salut ja que augmenta el risc de patir una malaltia cardiovascular, provoca hipertensió arterial i augmenta el risc de diabetis i colesterol alt.
Però el que la majoria d'homes desconeix és que el tabac també pot comprometre la seva vida sexual. Fins el 63% dels fumadors pot tenir problemes d'erecció i entre un 30-40% tenen problemes de fertilitat.
La nicotina està directament relacionada amb la incapacitat de l'home per tenir una erecció i amb l'augment del risc cardiovascular. Aquesta substància actua com vasoconstrictor, disminuint el flux sanguini cap al penis.
En altres malalties com són els tumors tan prevalents com són el de bufeta i el de pròstata o el de pulmó també està establerta una relació clara amb el tabac.
Tot això fa que el deixar de fumar activa i passivament tingui un efecte beneficiós per a la salut a tots els nivells.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *