Embryoscope

Què és l’Embryoscope?

L'Embryoscope és un incubador d'embrions d'última generació que incorpora la tecnologia de captura d'imatges contínua time-lapse. Permet tenir un vídeo complet dels embrions des de l'inici de la vida.

 

Quins avantatges ofereix l’Embryoscope?

L'Embryoscope millora les condicions de cultiu dels embrions respecte als incubadors convencionals augmentant les seves possibilitats d'embaràs.

Cada embrió disposa d'un pouet individual de manera que no comparteix medi de cultiu amb els altres embrions. El sistema de captura d'imatges time-lapse permet avaluar els embrions en qualsevol moment sense necessitat de treure'ls de l'incubador de manera que els embrions no es veuen afectats pels canvis de temperatura o llum. En no haver-hi variacions en les condicions de cultiu els embrions obtinguts són de millor qualitat i per tant tenen més possibilitats d'aconseguir un embaràs.

El disposar de l'enregistrament continuat del desenvolupament embrionari permet determinar els ritmes de divisió cel·lular i d'aquesta manera seleccionar els embrions morfològicament millors però que a més s'hagin dividit en el moment òptim. Mitjançant aquesta tècnica es poden seleccionar els embrions amb més possibilitats d'implantació i així aconseguir unes millors taxes d'embaràs.

Quins avantatges té l'Embryoscope respecte a altres sistemes de gravació dels embrions?

En l'actualitat el sistema sobre el qual es disposa de més estudis i bibliografia és l'Embryoscope.

La qualitat de les imatges obtingudes amb l'Embryoscope és clarament superior a l'obtinguda per altres equips time-lapse.

Els paràmetres de selecció dels embrions amb l'Embryoscope no són reproduïbles centre a centre de forma que el biòleg juga un paper fonamental a l'hora de seleccionar els embrions i no es realitza la selecció de forma automàtica com amb altres dispositius.

L'Embryoscope permet mantenir les condicions de cultiu embrionari de forma més estable ja que l'espai en el qual està cada embrió és més petit i les variacions són per tant menors.