Embaràs de risc després de reproducció assistida?

En termes generals un embaràs aconseguit després d'un tractament de reproducció assistida té més riscos que un aconseguit de forma natural. Això es deu principalment a tres motius:

– Les pacients amb problemes d'esterilitat tenen una edat superior a les pacients que gesten de forma natural

– Hi ha més embarassos múltiples, que comporten un risc superior al de l'embaràs únic

– El problema que causa l'esterilitat pot de vegades suposar també un major risc de problemes durant l'embaràs.

Cap estudi fins ara ha pogut demostrar que l'ús de tècniques de reproducció assistida en si mateix sigui motiu d'un major risc de problemes obstètrics.

Embaràs, disminuir els riscos

Per això, per minimitzar els riscos de l'embaràs, és responsabilitat de l'equip mèdic mirar més enllà de la prova d'embaràs positiva i intentar que la dona quedi embarassada en les millors condicions de salut possibles. Això sol comportar aconseguir un pes adequat, estabilitzar problemes hormonals com els de la tiroide o abandonar l'ús de tòxics per exemple.

Edat

Pel que fa a l'edat no hi ha un límit a partir del qual la dona no es pugui embarassar. És cert que els riscos augmenten conforme més gran és la pacient, però aquest augment és de forma progressiva i individual i es dóna igualment entre les dones que gesten de manera natural com entre les que ho aconsegueixen amb ajuda.

Controls

La majoria de les vegades el control dels embarassos aconseguits després d'un tractament de reproducció assistida es realitza de la mateixa manera que en els embarassos naturals. És evident que una dona amb bessons o de més edat pugui tenir més riscos, però com hem dit, aquests no vénen determinats per la forma en què s'ha aconseguit l'embaràs.

Part

Una cosa que sí que és cert és que la taxa de cesàries és major després d'un tractament de fertilitat. Aquest augment ve determinat tant per la major edat de les pacients, que tenen més problemes per a un part vaginal, com pel considerar aquests fetus com a molt valuosos per les circumstàncies en què s'han aconseguit, el que moltes vegades condiciona una conducta més activa per part del ginecòleg si el part no és fluid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *