Després d’una transferència embrionària, ” pot caure’s l’embrió?”

Per l’Atze Mena (psicòloga de Barcelona IVF)

Moltes són les parelles que es qüestionen el fet de poder "perdre l'embrió" després de la transferència.
El metge especialista en reproducció assistida recomana tenir la bufeta plena per la transferència embrionària. És necessari per poder visualitzar millor la transferència, mitjançant ecografia, la correcta posició del catèter, amb el qual es col.locaran el/els embrions a la zona idònia de l'úter.

Un cop finalitzat el procés, ens tenim la sensació que la conducta més simple, com anar al bany després de la transferència, pot acabar amb la "pèrdua dels embrions". Aquest fet NO ÉS POSSIBLE, ja que les estructures que intervenen són diferents i independents. La bufeta, no té res a veure amb l'endometri i buidar aquesta, no implica buidar l'endometri amb la conseqüència directa de la pèrdua dels embrions.

La cavitat uterina és una cavitat virtual, no està oberta o buida, s'ha d'obrir mínimament amb el catèter per posar els embrions i al extreure el mateix, la cavitat torna a replegar-se. Per realitzar la transferència, el ginecòleg neteja de manera molt acurada el cèrvix (coll uterí) amb un sèrum i aquest líquid és el que podem notar, en incorporar-nos del trasfer, que perdem. La sensació de perdre els embrions és simplement això una sensació, però NO ÉS REAL. Una vegada que l'embrió està dins l’úter, tindrà lloc en els següents dies el procés d'implantació si hi ha embaràs.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *