Com s’avalua un embrió en dia +3 de desenvolupament?

La valoració morfològica dels paràmetres que realitzem en D +2 és extensiva a D +3, però a més, valorarem dos nous paràmetres:

  • Divisió respecte a l'observació en D +2:

Hi ha una correlació clara entre el ritme de divisió dels embrions D +2 a D +3, i les taxes d'implantació. Així, per embrions en 4 cèl.lules en D +2 hem d'observar en D +3 embrions en 7-8 cèl lules, o embrions EN2 – 5 cèl lules en D +2, hem de trobar en D +3 embrions en 6 i 8 cèl lules respectivament. Podríem resumir que els embrions han d'haver doblat almenys el 50% dels seus blastòmers de D +2 a D +3. Qualsevol canvi en aquest ritme de divisió és indicatiu d'un embrió amb menors probabilitats d'implantació.

  • Presència d'activitat citoplasmàtica:

Aquesta activitat citoplasmàtica es pot veure reflectida en dos paràmetres que apareixen en D +3: inici d'adhesió o compactació i la presència d'una hipervacuolización (a manera de "pell de taronja"). Ambdues són indicatives d'un procés d'activació embrionària i en general, si no apareixen de forma primerenca, de bon pronòstic.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *