Com es valora un embrió en blastocist?

Després del desenvolupament fins a dia 3, entrem en l'inici de la complexa i organitzada estructura del blastocist, que passa pel desenvolupament previ de l'estructura de mòrula.

Una mòrula és el desenvolupament embrionari en que l'embrió, entre 94-98 h post inseminació ha aconseguit una estructura totalment compactada: no es poden distingir les cèl•lules de forma individual, sino que s’objectivauna massa d'aspecte amorf resultat de la unió de totes les cèl•lules que es van observar durant el dia 3.
El següent estadi a la mòrula és l'organització de l'embrió cap a l'estadi de blastocist (112-120 h post-inseminació).
 

El blastocist és una estructura complexa i organitzada en la qual ja trobem especialització cel•lular. En aquest estadi podem valorar diferents estructures:

  • Blastocele:

És la cavitat que es forma a l’ iniciar-se l'organització del blastocist
 

En funció del grau d'expansió del blastocele podem trobar:
 

– Blastocist incipient o primerenc
– Blastocist en expansió
– Blastocist expandit
– Blastocist iniciant eclosió
– Blastocist eclosionat

  • Massa cel•lular interna:

És el paràmetre més important a valorar. És una estructura que es troba polaritzada a l'interior del blastocele i que ha de presentar un nombrós grup cel•lular compactat.

  • Trofoectoderm:

És el tapís de cèl•lules que recobreixen el blastocele o cavitat del blastocist. El seu nombre i distribució homogènia determinaran la seva qualitat. Així, un epiteli amb abundants cèl•lules homogènies i uniformes es defineix de bona qualitat enfront d'un epiteli amb escasses cèl•lules i de grandària irregular.

  • Zona pel.lúcida:

Arribat a aquest desenvolupament embrionari, el comportament de la zona pel.lúcida ha de ser el d'anar disminuint el seu grossor (aprimament) , per facilitar l'eclosió o hatching de l'embrió. Així doncs, una zona pel.lúcida afinada, és indicatiu d'un bon desenvolupament del blastocist i es correlaciona amb bones taxes d'implantació.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *