Com el semen entra a la zona pel.lúcida de l’oòcit.

Abans de que un òvul es pugui fertilitzar, l'espermatozoide ha de unir-se i travessar una capa exterior de l'oòcit coneguda com a zona pel.lúcida. Després de dècades d'investigació, alguns dels mecanismes biològics involucrats en aquest procés no estan del tot clars. Un estudi a The Journal of Cell Biology recentment publicat identifica la proteïna de la zona pel.lúcida a la qual els espermatozoides s'adhereixen abans de fecundar l'òvul.
La zona pel.lúcida protegeix l'ovòcit i l'embrió abans de la implantació. La seva estructura sembla simple, però els investigadors no han pogut identificar com es produeix la unió de tots dos, tot apunta a dos glicoproteïnes, la ZP2 i la ZP3.
Per obtenir més informació, els investigadors van dissenyar ratolins amb zona pel.lúcida amb ZP2 o ZP3. Els espermatozoides de ratolí no es van unir a la zona pel.lúcida si faltava ZP2, i els ratolins femella que no tenen aquesta proteïna eren estèrils. Els investigadors també van trobar que els espermatozoides no podia fecundar els òvuls sense ZP2. Aquest resultat confirma la importància de la glicoproteïna ZP2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *