Campanya nacional francesa per sensibilitzar sobre la donació d’òvuls.

El ministeri de sanitat francès llança una campanya nacional d'informació i sensibilització sobre la donació d'òvuls. L'objectiu és informar el públic sobre les diferents opcions de donació de gàmetes (òvuls i semen) i aconseguir augmentar el nombre de donants per tal de respondre a la necessitat de parelles que han de recórrer a un/a donant per aconseguir ser pares.

El 2009 a França només 328 dones van donar els seus òvuls, aquesta és una de les raons per les que moltes pacients franceses venen a Espanya on és molt més senzill realitzar un cicle de donació d'òvuls i no hi ha llista d'espera.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *