Cultiu a Blastocist

En què consisteix el cultiu a blastocist?

El cultiu a blastocist consisteix a mantenir els embrions en cultiu al laboratori fins al dia 5 de desenvolupament .

Per poder realitzar el cultiu a blastocist amb èxit és important comptar amb un laboratori d'última generació i un equip de biòlegs qualificat que garanteixin que els embrions poden seguir amb el seu desenvolupament sense dificultat.

Quins avantatges té el cultiu a blastocist?

La transferència d'embrions en estadi de blastocist ha demostrat augmentar considerablement les taxes d'embaràs si ho comparem amb la transferència en dia 2 o 3 de desenvolupament dels embrions.

El motiu pel qual millorem els resultats amb la transferència de blastocists és perquè estem realitzant una millor selecció dels embrions que anem a transferir. Quant més temps tenim els embrions sota observació al laboratori major informació obtindrem sobre la seva qualitat.

Habitualment no tots els embrions arriben a l'estadi de blastocist i això es deu al fet que són embrions que no tenen la qualitat suficient per produir un embaràs. Per contra, els embrions que arriben al dia 5 a l'estadi de blastocist són els que més possibilitats d’aconseguir un embaràs tenen.

Es poden congelar embrions si cultivem a blastocist?

Amb el cultiu a blastocist tindrem menys embrions per congelar però de major qualitat . La taxa de supervivència dels embrions congelats en estadi de blastocist és molt elevada fet que ens augmenta les possibilitats d'aconseguir un embaràs.

Quants embrions s'han de transferir a l'estadi de blastocist?

El cultiu a blastocist ens permet seleccionar embrions amb un major potencial d'implantació per això podem tenir una conducta més conservadora a l'hora de decidir el nombre d'embrions a transferir. Tot dependrà de la història clínica de cada pacient però en casos de bon pronòstic la recomanació serà sempre la de transferir un únic embrió.

La transferència d'un únic embrió en estadi de blastocist ofereix altes possibilitats d'embaràs reduint les possibilitats de tenir un embaràs múltiple.