Avortaments i fallades d’implantació

Considerem avortaments de repetició quan almenys dos embarassos han finalitzat en avortament.

Parlem de fallada d'implantació quan una pacient no ha aconseguit l'embaràs després de diverses transferències d'embrions de bona qualitat.

Podem considerar que els avortaments de repetició i les fallades d'implantació constitueixen la mateixa entitat. En el cas de la fallada d'implantació les alteracions es produeixen abans que l'embrió s'arribi a desenvolupar en l'interior de l'úter.

Quines són les causes d'avortaments o de fallada d'implantació?

Les principals causes d'avortament o fallada d'implantació són:

Genètica:

La causa genètica és la més freqüent d'avortaments de repetició i de fallada d'implantació. Alteracions genètiques dels embrions poden provocar que aquests no s'implantin o que l'embaràs finalitzi en un avortament.

Molts dels embrions que tenen anomalies genètiques poden tenir un desenvolupament normal en el laboratori per la qual cosa la única forma d'identificar-los és realitzant un diagnòstic genètic preimplantacional.

Genetica-01-01

Uterina:

Les causes uterines més importants d'avortaments de repetició i fallades d'implantació són:

 • Infeccions cròniques de l'endometri que romanen asimptomàtiques.
 • Alteracions de la cavitat uterina com els pòlips, els miomes, els tabics uterins o les adherències.
 • Alteracions en la receptivitat endometrial per anomalies en la finestra d'implantació.
 • Aquesta finestra és el període en què l'endometri, gràcies a la progesterona, permet que un embrió s'implanti i té una durada de 2-6 dies.

Síndrome antifosfolípid:

En la síndrome antifosfolípid la mare produeix uns anticossos que poden afectar la placenta mitjançant fenòmens de tromboembòlia, dificultant la invasió del teixit de l'úter pel trofoblast en el moment de la implantació de l'embrió, donant lloc a la pèrdua de l'embaràs.

Alteracions de la coagulació:

Les trombofílies augmenten el risc de patir trombosi. Aquestes trombosis afecten al procés de placentació de l'embaràs el que pot acabar en un avortament. En ocasions aquestes alteracions es produeixen precoçment fent que la implantació de l'embrió no sigui efectiva.

Immunològica:

Per tal de que l'embaràs es desenvolupi cal que es produeixi el fenomen conegut com "tolerància immunològica" que permet a una dona portar un fill durant 9 mesos en el seu interior sense que el cos ho rebutgi en considerar-ho un cos estrany. Qualsevol alteració en aquesta reacció immunològica de la dona pot provocar que l'embrió no s'implanti o acabi en un avortament.

Endocrina:

Determinades alteracions hormonals, especialment del tiroide, poden associar-se amb problemes d'avortaments de repetició.

Com es diagnostiquen les causes d'avortament o de fallada d'implantació?

L'estudi d'avortaments de repetició i de les fallades d'implantació ha d'incloure les següents proves diagnòstiques:

Anàlisi genètica de la parella:

 • Cariotips: es tracta de determinar la fórmula cromosòmica de la parella. El cariotip normal d'una dona és 46XX i el de l'home és 46XY.
 • Estudi cromosòmic dels espermatozoides: mitjançant la tècnica de FISH es pot realitzar l'estudi dels 5 cromosomes les alteracions dels quals s'associen més freqüentment a avortaments i errors d'implantació.

Histeroscòpia:

Ens permet descartar alteracions a nivell de la cavitat uterina.

Anticossos antifosfolípid:

Inclou l'estudi dels anticossos anticoagulant lúpic, anta cardiolipina i B2-glicoproteïna.

Trombofílies:

Consisteix en l'estudi dels factors involucrats en el mecanisme de la coagulació. Es pot realitzar mitjançant una analítica de sang o una mostra de saliva.

Estudi endometrial:

 • Consisteix a realitzar una biòpsia endometrial en un moment determinat del cicle on poder fer les següents proves:
 • Receptivitat endometrial: estudia la finestra d'implantació per confirmar que quan es transfereix l'embrió l'endometri està receptiu.
 • Determinació de cèl·lules NK: estudia els nivells de determinades cèl·lules inflamatòries que poden interferir amb la implantació.
 • Cultius endometrial: per descartar infeccions asimptomàtiques a nivell de l’endometri

Analítica hormonal

 • Les proves de reserva ovàrica ens poden orientar cap a un problema en els òvuls.
 • L'analítica de la funció del tiroides implica l'estudi de les hormones TSH y T4L.