Text legal

Informació general

Informació general per al compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

Raó social: Barcelona IVF, SLP
Adreça: Escoles Pies 103 (Edifici Planetarium). 08017 Barcelona
CIF: B-65190116
Tel. (34) 93 417.69.16
Fax. (34) 93 418.02.88
Correu-i: [email protected]

Objecte , condicions generals i acceptació de l’avís legal.

El responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se al observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El responsable del lloc web es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del responsable del lloc web.

Responsabilitat i exclusió de garanties

El responsable del lloc web s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web deixat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual és en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats a l’ordinador de l’usuari, per ajudar el lloc web a analitzar l’ús que fan del mateix els usuaris.

La informació que genera la cookie sobre el seu ús del lloc web (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte del responsable del lloc web per tal de seguir la pista del seu ús del lloc web, recopilant informes de l’activitat del lloc web i deixant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre l’esmentada informació a tercers quan així se’l requereixi la legislació, o quan dits tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva direcció  IP amb cap altra dada de la qual disposi Google.
Com a usuaris, pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, tanmateix, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web consent el tractament d’informació seva per Google en la forma i per a les  finalitats a dalt indicats.
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades a fi d’obtenir mesurades únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, i qualsevol altra activitat legítima.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Ja que el responsable del lloc web no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, el responsable del lloc web manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o a l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del responsable del lloc web. Tanmateix i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el responsable del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata l’administrador del lloc web.

Continguts

Aquest lloc web té com a finalitat facilitar el coneixement de les activitats i serveis que realitza Barcelona IVF. Barcelona IVF es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web.

La informació continguda en aquest web és de caràcter divulgatiu i en cap cas no pretén ser un substitutiu del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquest web té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic.

Enllaços

El responsable del lloc web posa enllaços a disposició dels usuaris per facilitar la recerca i l’accés a la informació, serveis i altres continguts rellevants disponibles en Internet. Els enllaços o links habilitats en aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals el responsable del lloc web no exerceix cap tipus de control.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitador la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del responsable de la web o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del responsable del lloc web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del responsable del lloc web serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al responsable del lloc web i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el responsable del lloc web compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El responsable del lloc web autoritza expressament a què tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de redirigir en tot cas al lloc web principal del responsable.
El responsable del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del responsable del lloc web sobre els mateixos, com a tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: [email protected]

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present assetjo web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent les competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.