A Catalunya 4 de cada 100 nadons neixen per reproducció assistida.

Segons dades facilitades per la Conselleria de Salut el percentatge de naixements mitjançant tractaments de fertilitat ha passat a Catalunya del 1,1% al 3,8%. El 2010 hi va haver 1.227 naixements mentre que el 2011 van ser 6.061, d'aquests naixements gairebé la meitat corresponen a pacients estrangeres que acudeixen a alguna clínica de Catalunya. La majoria de pacients estrangeres procedeixen de països com França, Itàlia o Gran Bretanya.

El percentatge de cicles iniciats en la sanitat pública representa només el 7,5% del total, la resta de tractaments es van dur a terme en alguna de les 31 clíniques acreditades per a la realització de tractaments de reproducció assistida que hi ha a Catalunya.

Les dades corresponen al 2011 ja que han de passar els 9 mesos de l'embaràs per poder completar els casos. La tendència és a l'alça ja que el retard en la maternitat fa que 3 de cada 4 dones que fan un tractament de reproducció assistida tinguin més de 34 anys.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *