5 milions de nens han nascuts gràcies a les tècniques de reproducció assistida.

Aquesta setmana en el 69è Congrés de la ASRM ( American Society for Reproductive Medicine ) s'ha anunciat que ja hi ha 5 milions de nens nascuts gràcies a la reproducció assistida segons dades aportades per més de 50 societats de fertilitat de tot el món .
El més destacat és que d'aquests 5 milions de nens la meitat van néixer en els últims 6 anys. El 1990 hi havia aproximadament 90.000 nens nascuts gràcies a la reproducció assistida, el 2000 ja hi havia 900.000 i tan sols 7 anys després el 2007 més de 2,5 milions .
Els tractaments de reproducció inclouen la inseminació artificial , la fecundació in vitro ( FIV ) i la donació d'òvuls .
Noves tècniques com el scratching s'estan estudiant per millorar la receptivitat endometrial. Una altra tècnica recent anomenada " next generation sequency " s'ha iniciat encara de forma experimental per evitar malalties mitocondrials, alteracions cromosòmiques o riscs futurs per al nadó. Finalment també s'ha posat un marxa una tècnica anomenada activació in vitro ( IVA ) per aconseguir òvuls madurs en dones amb fallida ovàrica .
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *